Kunnskap gir makt!

Besøk maktens bolig - besøk Riksmuseet

Velkommen til Riksmuseets samlinger av bøker og bilder i Hadelandsgården, Rosendalsv. 5, 2760 Brandbu, tlf. 61 33 99 20, Gran på Hadeland. Her har vi satt av rom til titusenvis av bøker og utallige bilder som interesserte kan beskue.

Ta gjerne kontakt på post@riksmuseet.no

Fra Riksmuseets vedtekter:

 § 1. Foreningens navn er Riksmuseet.

 § 2. Foreningens formål er å øke den alminnelige bevisthet om kildekritikk gjennom innhenting og formidling av informasjon basert på skriftlige kilder samt ære den moderne rettsstats prinsipper.

 § 3. Formålsparagrafen skal søkes oppfylt via informasjonsvirksomhet. Herunder også bistand med lokaler for lagring og utstilling av skrifter og bilder.

 § 4. Foreningen er åpen for alle som betaler den av årsmøtet fastsatte kontingent.

Foreningen har to former for medlemskap: Personlig medlem og støttemedlem, som også kan være firma, institusjon eller lignende, og som betaler to ganger personlig kontingent.

Personlig kontingent for 2019-2020 er 300,- kr. Støttemedlemmer betaler 600,- kr.

Bli medlem ved å betale til vår konto: 2020 32 77823.