Vi har kontor i familien Munchs gamle villa "Sæterhytten" der Edvard malte interiørbilde og fikk sitt første kunstnerhonorar.

RIKSMUSEET

Pilestredet 61, 0350 Oslo, åpent tirsdager kl. 17-20.

Tlf. 61 33 99 20, Org. Nr. 993 256 749  post@riksmuseet.no

Riksmuseet er en paraplyorganisasjon for en rekke offentlige og private foreninger, organisasjoner og stiftelser.

Fra Riksmuseets vedtekter:

 § 1. Foreningens navn er Riksmuseet.

 § 2. Foreningens formål er å øke den alminnelige bevisthet om kildekritikk gjennom innhenting og formidling av informasjon basert på skriftlige kilder samt ære den moderne rettsstats prinsipper.

 § 3. Formålsparagrafen skal søkes oppfylt via informasjonsvirksomhet. Herunder også bistand med lokaler for lagring og utstilling av skrifter og bilder.

 § 4. Medlemskap. Foreningen er åpen for offentlige og private foreninger, organisasjoner og stiftelser som betaler den av årsmøtet fastsatte kontingent.